Pokemon Go 玩咩? 等筆者同你講解一下

Pokemon Go 玩咩? 等筆者同你講解一下


有網站以無對戰系統!垃圾來評價 Pokemon Go, 事實上 Pokemon Go 係玩咩? 等筆者同你講講!

如果你期望 Pokemon Go 係實時對戰遊戲, 玩家可操作小精靈與其他玩家對戰, 你可能會失望,  Pokemon Go 此作有兩大重心, 捕捉野生小精靈及道館戰,  它是一款玩地圖戰既遊戲, 透過捕捉小精靈及強化小精靈的來參加道館戰來獲取勝利, 並擴張組別既勢力分佈!

而Pokemon Go 開發商 Niantic 之前就推出過一款名為 Ingress 的手機遊戲, 該遊戲會透過手持裝置的GPSAGPS以及Wi-Fi等確認玩家的位置,  並在界面中顯示玩家需要佔略或保護的據點, 筆者發現 Pokemon Go 與 Ingress 其實是使用相同的地圖系統。

 

Ingress 與 Pokemon Go 相似的地方

2555447

尋日試玩左2小時, 升到5lv 放隻 PIDGEOTTO 係道館入面

[/third_paragraph][/row]

ingress 全球勢力分佈

Ingress 全球勢力分佈, 我相信 Pokemon Go 也會走向相似既玩法

 

當然遊戲玩法方面 Pokemon Go 比 Ingress 更為豐富, 因為小精靈戰鬥及強化系統變化好大, 而且捕捉及強化小精靈滿有學問, 所以遊戲既玩法相對上比較豐富, 另一方面遊戲好唔好玩其實好睇道館戰既參與程度, 而根據官方之前說明有關道館及道館戰的資料, 所有玩家只要你等級高於5lv 就能參加道館戰

當你5lv 後就可加入不同的勢力(紅,黃及藍), 玩家可挑戰其他勢力的道館並觸發道館戰後, 玩家可在自己的小精靈中挑選6隻與駐場的道館小精靈進行戰鬥, 而道館戰中, 每隻小精靈均有2個可使用的技能, 而當對方小精靈發動攻擊時, 可以透過滑動手機來迴避攻擊在道館戰勝利後, 會降低該勢力道館的名聲, 當名聲值降到0時,就可在這個道館中配置小精靈並取得該道館, 而每個道館一名玩家只可設一隻小精靈。當道館是沒有任何勢力佔領時玩家可直接設置小精靈。

有關全港道館分佈:

筆者估計道館與道館之間的距離大約是一個地鐵站之間的距離左右(有待核實), 由1個道館步行去另1個道館至少都要用上30分鐘時間, 所以道館數量不算多。

修正 7月7日 6時51分:

有網友提供資料, 有些地方道館較多:

25554778

每位玩家都可以參加道館戰, 全港玩家分3個勢力去爭個幾百座道館, 係咪真係可以用垃圾來形容, 我諗最好玩過勢力道館戰先評價比較好! 下回講解 Pokemon Go 野生小精靈!
   編者   

AlaN@MobileMagazine

Mobile Magazine 小編, 集中測試手機攝影及攝錄效能, 並從生活角度評測手機!