HTC U11 攝影短評: 大澳攝影遊相機評測(對焦&畫質)by QK Channel

HTC U11 攝影短評:  大澳攝影遊相機評測(對焦&畫質)by QK Channel


HTC U11 會否是 HTC 翻身之作呢?! 究竟 U11 攝影表現又如何?! 之前 DXO 評測更達90分的表現, 當中又有沒有水份或誇大其辭呢?! 今次 King 就簡單評下 HTC U11 攝影效能, 事實上無論是對焦速度, 拍攝體驗以至畫質等等, HTC U11 都明顯比之前出既旗艦手機 HTC U Ultra 有非常大進步! 以下是 HTC U11 攝影短評:

HTC U11 鏡頭資料:

- 1200萬像鏡頭(imx 362, 1.4μm), HTC Ultra Pixel 3

- UltraSpeed 自動對焦

- f/1.7 光圈

- 支援 OIS

- BSI 感測元件

- RAW 檔輸出

HTC U11 拍攝相片:

IMAG0411IMAG0435IMAG0109 IMAG0174 IMAG0318
Categories: HTC, 手機測試
   編者