[4G限速] 21MB限速 Plan 資料整理: $164 可享無限數據計劃 (01/2018)

[4G限速] 21MB限速 Plan 資料整理: $164 可享無限數據計劃 (01/2018)


4G 無限數據回歸, 如果大家覺得每個月接近比 $300 月費才可享有無限數據, 不妨可以考慮21 Mb 無限數據服務, 價錢較 4.5G 不限速計劃便大約接近140元:

Sunmobile 推出了針對 21mb 限速 5GB 的增值服務, 客戶只要加 $68 就可以享用 4G 21MB 無限數據服務!

IMG_20171217_164752

條款

不過各位留意返相關增值服務, 只適合於 4G 隨意用數據服務計劃加強版, 與其他無限增值服務一樣, 同樣受公平原則所限, 這意味著多人同時使用時, 其提取數據的排位會相對較後, 而呢個月費計劃實際收費係 The Club 會員上台享 $78 限速 21MB 5GB 數據月費計劃加上 $18 行政費, 另外附加限速於21MB 的無限數據增值服務, 價值 $68, 總數為 $164 蚊一個月!

本限速月費計劃比較於2017年12月13日更新

7月開始 4.5G 月費計劃進行大規格減價戰, 而以往4G 限速計劃基本都比4.5G 不限速計劃便一大截, 究竟現在 4G 限速計劃定價又如何呢?! 現時限速月費計劃主要分為3種, 並由中移動, 3HK, SunMobile, HKBN 及中聯通等電訊商提供相關的服務, 究竟點玩先係最抵玩, 各台由用緊咩線路呢?! 等筆者為大家比較一下!

主流2種限速月費計劃:

1. 4G 21MB 限速月費計劃

2. 384 kpbs 限速月費計劃

實際上HKBN 與中國聯通均是租其他電訊商線路, HKBN 租 Smartone 及 CMHK, 主流的4G 21MB 限速月費計劃則是租 HKBN, 而中國聯通則是租 3HK!

3HK 限速 21Mbps 5GB 只需 $108

3HK

以上優惠只適合攜號轉台, 基本數據為每月3GB, 合約期後每月送多2GB, 另外需繳付每月$18 行政費, 當數據不夠時, 用家可選擇增值數據, 每 200 Mb $9, 每月增值上限為 $298。

* 豐澤 x 3HK 帶號轉台 21MB 限速 5GB 每月 $78+行政費

IMG_20171217_165327

HKBN

hkbn

1. 4G 21MB 限速月費計劃

4G 21M SIM 月費計劃
3HK
CMHK
HKBN
中聯通
SunMobile
價錢
108/ ~78
88
100
90
108/ ^78
行政費
18
18
18
9
18
合共
116/ ~96
106
118
99
96/ ^96
數據
3GB
5GB
3GB
5GB
5GB
攜號轉台
2GB
2GB
其後*128kbps
無限
*128kbps
無限
*128kbps
無限
*128kbps
+68
無限
*21MB
分鐘
3000
3000
3000
3200
3000
附加數據
9元 / 200MB

4GB 21MB 限速月費計劃可謂現時坊間最主流既限速計劃, 多間電訊商也對呢個計劃進行多次減價,

*攜號轉台: csl/1010/SUN Mobile 轉去 HKBN 可享有每月$40 折扣

^The Club 會員新上台可享每月$30 折扣, 即 $78 一個月另外行政費

~3HK X 豐澤每月 $78

 

 

3. 384 kpbs 限速月費計劃

這算是現時最慢的限速月費計劃, 不過留意一下, 本身支援的數據使用, CMHK 是無限 384kpbs, 其他則提供 2-5GB 不等, 其後則是無限 128Kbps!

384kps 限速月費計劃
3HK
CMHK
Sunmobile
中聯通
價錢
88
88
88
78
行政費
18
18
18
9
合共
106
106
106
87
數據
5GB
無限
2GB
3GB
其後 *128kbps
無限
-
無限
無限
分鐘
3000
2000
2000
1500

究竟用限速定係非限速計劃就視乎個人需要, 希望以上整合既資料幫到大家!

*3HK 384 kpbs 限速月費計劃長者及學生均享有每月 $10 回贈
Categories: 手機生活
   編者   

AlaN@MobileMagazine

Mobile Magazine 小編, 集中測試手機攝影及攝錄效能, 並從生活角度評測手機!