Samsung Trade Up新App報回收價、實測官方Trade In抵唔抵玩?

Samsung Trade Up新App報回收價、實測官方Trade In抵唔抵玩?

買機 Trade In 這個動作大家都做慣做熟,對於不熟悉雲


買機 Trade In 這個動作大家都做慣做熟,對於不熟悉雲端備份的朋友來說,要先將舊手機 backup 買機 trade in 再將資料放入新機實在是一件令人煩惱的事情。Samsung 官方最近就推出《 Trade Up for Samsung 》官方回收App,等大家可以購買新 Samsung 手機之後,先將舊機 Trade In 。夠晒方便之餘, Trade In 價又抵唔抵呢?

Samsung Galaxy Note 9變大了? 2018下半年旗艦手機流言總結

Samsung Galaxy A8 Star上手試!中階平價玩雙鏡頭、兼自拍影靚相

Samsung Galaxy S9用舊機 Trade-In、仲抵過放俾收買佬!?

大家在購買新的 Samsung 手機之後,就可以在準備 Trade In 的舊手機安裝《 Trade Up for Samsung 》,為手機進行估價。 不論是 Android 或者 iOS 手機都可以安裝這個新 App,大家在安裝之後,《 Trade Up for Samsung 》就會辨認手機型號,然後先為大家提供一個最高估價。且慢,想知道手機的實際估值,大家要跟著App進行以下步驟:

首先在舊手機安裝《Trade Up for Samsung》,App會辨認手機型號並提供最高Trade In價估值,接最底「開始評估」繼續估價。

首先在舊手機安裝《Trade Up for Samsung》,App會辨認手機型號並提供最高Trade In價估值,接最底「開始評估」繼續估價。

第一部分為測試觸控屏幕,大家可以根據指示,將屏幕由紅色畫滿綠色。

第一部分為測試觸控屏幕,大家可以根據指示,將屏幕由紅色畫滿綠色。

M24PMwfJvHhmFzE59VwuMAvfLbSv5nW3xf_FmsX_xZo

大家需要用手指劃在屏幕上,將紅色全部變成綠色。注意,屏幕若果出現問題,回收價將大打折扣。

觸控屏幕之後,需按指示測試手機各按鍵。

觸控屏幕之後,需按指示測試手機各按鍵。

然後,大家需要找一塊乾淨的鏡面,測試手機的顯示屏幕。

然後,大家需要找一塊乾淨的鏡面,測試手機的顯示屏幕。

根據指示,將手機的倒影移到虛線框的中央。

根據指示,將手機的倒影移到虛線框的中央。

然後,用戶需要回答手機屏幕有否變色。

然後,用戶需要回答手機屏幕有否變色。

外觀是否完整。

外觀是否完整。

電池有無發脹。

電池有無發脹。

接鍵有否受損等問題。

接鍵有否受損等問題。

Jwy-sqRIuLxYIgDO0YE2c94J1SRuvsRs0QtvvNELb7w

若果都無問題,手機就可以用最高估值去回收。

《 Trade Up for Samsung 》這個App的好處,除了讓大家可以在購買新 Samsung 手機,將資料由舊機轉到新機之後才 Trade In 外,官方更加會派員上門收件。大家在完成以上估值後,記得reset手機,再提供購買新Samsung的單據IMEI及自己地址等資料,就可以安排收機。

回到正題,記者分別以 Huawei P20Samsung Galaxy Note 8 作回收價測試,分別得到《 Trade Up for Samsung 》的最高估值為 $2,400 及 $2,750 ,到底這個價錢跟先達比較有幾大分別?記者就特別在先達走了一圈,若果以最好價錢來說,P20及Note 8 的最高回收價分別為$3,1xx及$3,8xx,兩者都差不多比 Samsung 官方回收價高出接近28%到29%。官方 Trade In 的好處是大家可以買了新機再trade in舊機,而且對於怕自己舊機資料有機會被不正當使用的朋友來說,可以說多一份保障。但對於熟悉備份及手機操作的朋友來說,似乎價錢才是第一考慮。

Google Play下載《Trade Up for Samsung》

AppStore下載《Trade Up for Samsung》

文章授權轉載自《香港01》,原文刊於「01宅民黨」
 


Categories: Samsung, 手機生活


   編者