AirPods 第二代再減$200,今次喺無線充電盒版本

AirPods 第二代再減$200,今次喺無線充電盒版本

連鎖大鋪衛訊早前就推出 Apple AirPods 第二代優惠,以 $1,099 優惠價入手 Apple AirPods 第二代,不過留意返此優惠價並不適用於配備無線充電盒的版本。若果大家想入手配備無線充電盒的 AirPods 不妨留意以下介紹。


Screenshot_20190813_140439_com.android.chrome

數碼通網站就針對 AirPods (第二代)配備無線充電盒推出超級優惠,定價為 $1399,較 Apple 的建議零售價平 $200。新一代 AirPods 就配備 H1 晶片,能帶來多一個小時的通話時間,連接速度更加爽快,更能免提聲控 Siri,而全新的無線電池盒更方便,每個充電盒能額外儲存電量,令它可提供超過 24 小時的聆聽時間。全新的 H1 晶片採用獨有的音訊框架,開創革命性的聆聽體驗,同步效果更進一步,而 H1 更令 AirPods 通話時間更長,比第一代提升達 50%。Categories: 手機生活


   編者